Obwód Łowiecki Nr 1 "Rosochatka"

wg stanu na 31.08.2014 r.

Mapa Obwodu Łowieckiego

Powierzchnia Obwodu Łowieckiego Nr 1: 4.745,00 ha

Powierzchnia użytkowa obwodu: 4.618,00 ha
w tym:
    Powierzchnia leśna: 3.414,00 ha
    Pozostałe: 1.204,00 ha

Powierzchnia wyłączona: 127,00 ha

Lesistość obwodu: 72,0%

Stany docelowe zwierzyny wg planu wieloletniego:
    jeleń: 55 szt.
    sarna: 150 szt.
    daniel: 15 szt.
    dzik: 35 szt.


Paśniki: 20 szt.
Lizawki: 35 szt.
Ambony: 30 szt. (w tym dwie mobilne)
Pasy zaporowe: 10 szt. (1000 mb)
Poletka żerowe: 4,20 ha
Łąki śródleśne: 1,60 ha


Dane wg stanu na - 1.04.2015:

Liczba członków Koła: 31 (w tym 1 członek niemacierzysty)

Średnia wieku członka Koła wynosi około - 51 lata.

Średni staż myśliwego w Kole wynosi około - 16,5 lat.

W Kole jest 7 myśliwych w wieku powyżej 60 lat.